Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny:

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody,
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane stronom działającym jako niezależni administratorzy danych (takim jak organy nadzorcze) lub przetwarzane w imieniu Spółki przez strony wyznaczone jako podmioty przetwarzające dane, zwłaszcza:
  a. Firmy, które świadczą usługi zarządzania i/lub utrzymania strony internetowej Spółki;
  b. Firmy zarządzające obsługą klienta, oferujące usługi obsługi klienta za pośrednictwem różnych kanałów (czat online, centra obsługi telefonicznej itp.).
 4. W sprawie danych osobowych kontaktować się można
  a. za pomocą poczty elektronicznej: RODO@aristonthermo.com
  b. telefonicznie: +48 12 420 52 77.
 5. Administratorem danych jest spółka:

AristonThermo Polska Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Pocieszka 3, 31-408, Kraków
KRS: 0000007774, NIP: 676-13-45-098, REGON: 351123877

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami dotyczącymi prywatności oraz ze świadomością, że moja zgoda jest opcjonalna i można ją w każdej chwili wycofać, niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.